Бизнесът в Пловдив поглежда към студентите от „Телематика“ в ПУ

Работодатели проявяват интерес към кадри от инженерната специалност „Телематика“ в ПУ

Засилен интерес проявяват работодателите към кадрите от специалността „Телематика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това съобщиха от Ръководството на висшето училище. Разкриването на нови работни места от чужди компании в Пловдив и областта определя и високото търсене на квалифицирани кадри.

Пловдив се наложи като вторият най-голям притегателен център в България за инвестиции в информационни технологии и аутсорсинг на бизнес процеси след столицата. Създаването на работни места за младите висшисти е сред най-големите приоритети в областта. През месец май беше подписан меморандум за сътрудничество между Пловдивския университет и Българската аутсорсинг асоциация, а чуждестранните фирми, които сега разкриват нови заводи на територията на област Пловдив, имат нужда точно от специалисти в областта на телематиката. Бизнесът и Университетът работят в пряка връзка по този въпрос.

Телематиката е специалност, осигуряваща стабилни познания от сферата на информационните и комуникационни технологии, на електрониката и софтуерните науки, и също така развиваща всички личностни умения, необходими за доброто кариерно развитие в технологичния свят. 

Специфичното за обучението по „Телематика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ е силно застъпената практическа подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения. Осигурени са стажове и практики във водещи компании в областта с възможност за оставане на работа при успешно завършване на бакалавърската програма. Обучението се извършва по съвременни уеб-базирани методи в собствена Интернет-базирана среда DIPSEIL, което дава възможност на студентите да работят и учат едновременно.

Придобитите познания могат да бъдат прилагани в широка гама от инженерни професии, позволяващи не само адекватно материално подсигуряване, а и удовлетворителен професионален път, изпълнен с много интересни предизвикателства, положителни емоции и иновативни открития.

Завършилите специалност „Телематика“ в ПУ “Паисий Хилендарски” имат възможност да се реализират както в ИТ сектора, така и в областта на автомобилната електроника и автоматизацията – сектори с нарастващи инвестиции в България и особено в Икономическа зона „Тракия“.

 Повече за IT сектора в Пловдив може да научите от ТУК.

Украинска фирма мести служителите си в Пловдив – вижте повече ТУК.

 

За автора

Вашият коментар