Белгия се консервира

Белгия ще продължи да използва телеграфа, докато има търсене, съобщава вестник "Соар" по повод прекратяването на употребата на телеграмите в Индия в края на миналата седмица.

Изданието отбелязва, че Белгия е била една от първите държави в света, която е въвела телеграфа през 1803 г., като днес услугата се предлага единствено от телекомуникационното дружество с основно държавно участие в собствеността "Белгаком".

За да изпрати телеграма от Белгия, клиентът може да отиде до пощенски клон или да повика куриер. Цената на услугата зависи от броя на думите в съобщението, като първоначалната такса за 20 думи е от 8.54 евро до 15.07 евро според това дали телеграмата ще бъде излъчена в рамките на страната или се изпраща в чужбина. За всеки следващи 20 думи в текста се плаща допълнително, като днешните телеграми могат да съдържат и снимка.

От "Белгаком" поясняват, че в зората на телеграфа услугата е била използвана основно от железниците и борсите, тъй като е била скъпа. В днешни дни отново основно дружества са клиентите на телеграфа, тъй като за разлика от препоръчаните писма, телеграмите служат за доказателство в съда. По тази причина на услугата разчитат и призовкарите.
През миналата година в Белгия са били изпратени 44 000 телеграми. Най-често с тях са били изпращани съобщения, свързани с ключови моменти от живота на кореспондентите.

 

 

 

 

За автора

Вашият коментар