Дефицит на ИТ-специалисти

Незаетите работни места в ИТ сектора в Европейския съюз може да достигне зашеметяващата бройка от 900 000 до края на 2015г. Броят на позициите в ИТ сферата расте със 100 000 годишно, сочи нов доклад на Европейската комисия, свързан с реализация на стратегията за ИКТ развитие в общността.

В резултат на бурното развитие на индустрията и съпътстващия я трудов пазар търсенето на специалисти започва да изпреварва предлагането, съобщава Евростат. Най-често с недостиг на квалифицирани кадри се сблъскват ИТ компаниите в Исландия, Люксембург, Австрия и Швеция.

Образователната система вече не се справя със задачата да осигури необходимия брой квалифицирани специалисти на ИТ пазара, сочи докладът на Комисията. По данни на анализаторската компания Empirica, през 2015 г. на 900 хиляди отворени работни позиции в ЕС ще съответстват само 100 000 випускници с компютърни специалности.

Това представлява сериозна заплаха за конкурентоспособността на Европа, не само в сектора на ИКТ, но и за икономиката като цяло, като се има предвид ускорената интеграция на ИКТ в други отрасли, алармира докладът.

За да преодолее пропастта между търсене и предлагане на пазара на труда, през март тази година ЕС създаде т.нар. „велика коалиция” от работодатели в ИТ сектора, които поеха ангажимент да организират програми за повишаване на квалификацията на ИТ служителите. Европейската комисия смята, че са необходими мерки за повишаване на привлекателността на ИТ професията и подобряване на образованието в областта на естествените и технически науки, инженерството и математиката.

Великата ИТ коалиция ще работи до 2015 г. с главната задача да създаде възможности за намаляване на пропастта на пазара на труда до края на десетилетието. В момента заявки за участие в коалицията са подали 15 компании, като в скоро време към тях ще се присъединят още 10.

Cisco, например, организира онлайн обучение за 100 хиляди специалисти, които желаят да усвоят работата с интелигентни измервателни уреди. SAP вече пусна в действие Academy Cube – обучаваща онлайн платформа, която включва курсове за кандидати за работа на различни позиции. HP пък планира да пусне обучаващи курсове по технологии и бизнес, в които могат да участват милиони студенти.

Европейската комисия единствено ръководи програмата, като ще инвестира в нея скромните 1 милион евро, уточни комисар Нели Крус.

В същото време, огромният разрив между търсенето и предлагането на работа в ЕС свидетелства, че вътрешният пазар на труда в общността не функционира правилно. Европейците с неохота отиват да работят в други страни от ЕС, заради липсата на единен стандарт на образователни сертификации и големите различия в трудовите законодателства, коментира Нели Крус.

it

 

За автора

Вашият коментар