Депутат хвърля ръкавица на мобилните оператори

Зачестилите злоупотреби от страна на мобилните оператори, свързани с т. нар. „преподписване” от разстояние на срочни договори с абонати провокира пловдивският депутат от БСП Захари Георгиев, който инициира промени в Закона за защита на потребителите. Георгиев и още двама негови колеги от „Коалиция за България” предлагат в закона да бъде записано, че срочният договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване.

Ако такова съгласие липсва, предложението е след изтичане срока на договора той да се преобразува в безсрочен при същите условия. Другото предложение на депутатите от левицата е абонатите да имат право да прекратяват безсрочните си договори с едномесечно предизвестие до мобилните оператори, без да дължат неустойки за това.

 

Захари Георгиев съобщи, че от левицата предлагат законодателни промени и в дейността на кабелните телевизионни оператори, ощетяващи абонатите. Става дума отново за срочни договори, при чието продължение абонатите се оказват без достъп до някои от договорените преди това пакети от програми. Затова предложението е в закона изрично да бъде записано, че всеки договор трябва да се подписва в комплект с пакета предлагани програми, а всеки анекс към него да бъде в писмен вид.

temob

 

 

За автора

Вашият коментар