Експерт води лекция за частните стимули за опазване на околната среда

Даниела Митева – доктор по икономика на околната среда и водите ще води последната лекция в Икономическа библиотека – Пловдив тази вечер. Тя ще разгледа възможните стимули пред частния сектор и пречките пред опазването на околната среда. Лекцията ще се проведе в Икономическата библиотека на ул. "Капитан Райчо" 48, на втория етаж на Маркет център над Карфур.

Д-р Даниела Митева е експерт в сферите на икономика на околната среда и ресурсите, икономика на развитието и биоразнообразието. Живее и работи в САЩ. С публикации в Oxford Review of Economic Policy.

Лекцията започва в 18:30 часа.

За автора

Вашият коментар