Идва ли началото на квантовия интернет?

Австралийски физици създадоха хибридно устройство от транзистор и атом ербий, което може да преобразува светлина в кубити (градивните елементи на квантовия компютър). Технологията позволява да бъдат обединени квантови компютри в своеобразен интернет.

Предаването на информация в квантово състояние е много по-просто с помощта на светлина, отколкото с електричество. В крайна сметка, развитието на тази технология ще доведе до появата на квантови мрежи, способни да предават информация на далечни разстояния, казва Чунминг Йън от Университета на Нов Южен Уелс в Кенсингтън, Австралия.

Учените са успели да предадат информация между отделни кубити  чрез съчетание на два слабо съвместими елемента – едноелектронен транзистор и фотодатчик във вид на атом от метала Ербий (Er). Последният се явява ключова съставка на оптичното влакно, тъй като неговите атоми могат да поглъщат фотоните от лазерни лъчи и да ги излъчват обратно на друга честота.

В квантовата разработка ербият изпълнява две роли – приемник на оптичния сигнал и временно хранилище на състоянието на кубита, информацията за който се съдържа в постъпващата порция светлина. Когато атомът Ербий погълне поредния фотон, един от неговите електрони преминава във възбудено състояние и се отделя от ядрото, врязвайки се в транзистора. В резултат на това силата на тока, преминаваща през транзистора, се променя, което позволява фиксиране с голяма точност на моменти за прочитане на информацията.

Състоянието на кубита може да се извлече от ядрото на атома Ербий, като той бъде поставен в силно микромагнитно поле. Това позволява използване на подобни устройства в ролята на предаватели на информация между кубитите в квантов компютър. Учените твърдят, че технологията не поставя ограничения за разстоянието между възлите, което е условие за създаване на квантов интернет, или обединение на квантови компютри по целия свят.

 

 

Вашият коментар