Стани част от проект BG КЛЮЧе

Ако имаш идея какво може да се подобри в България и искаш ли да развиете уменията си за подготовка на презентации, представяне пред публика, работа в екип. Ако искаш  да срещнеш страхотни и непобедими млади хора като теб и да изкажеш публично мнението си за това в каква страна искаш да живееш, да опознаеш експерти в областта на гражданското образование, социалната промяна, говоренето пред публика, PR. Тогава именно за теб би било подходящо да станеш част от проекта BG КЛЮЧе.

Включителите се участници ще преминат през обучения и срещи и ще се потопят надълбоко в дейности, които развиват креативността и увереността.

BG КЛЮЧe ви предлага:

  • обучение за формите на активно гражданско участие, което ще се проведе от 30.07.2015г. до 02.08.2015г., като ще се фокусира върху различните форми на гражданска активност, права и задължения на гражданите, креативност и още много други неща. Ще имате възможност отблизо да се срещнете с визионери на промяната в България от класацията на ДАРИК – 40 до 40;
  • менторска програма, която включва дистанционна работа с експерти от Български център за нестопанско право, участие в уебинар в средата на месец септември;
  • обучение за презентационни умения, ораторско майстортсво, PR и работа с медии, което ще се проведе от 01.10.2015г. (пристигане вечерта) до 04.10.2015г. (отпътуване). Ще имате възможност да развиете умения за това как Вашите послания да достигнат до по-широк кръг хора и как да струтурирате представяния пред публика;
  • участие на сцената на Форум BG КЛЮЧе на 31.10.2015 г. в гр. Пловдив ИЛИ на 14.11.2015 г. в гр. София при напълно покрити разходи;
  • Вдъхновяваща комуникация с утвърдени експерти от НПО-сектора.
  • Възможност да спечелите интересни награди.

За да станеш част от BG КЛЮЧе трябва да си  на възраст от 18 до 29 (навършени) години и да имаш мотивация за участие и за принос към обществени каузи.

За да се включиш попълни формуляра за кандидатстване до 16 юли 2015 г. (четвъртък) ТУК: http://goo.gl/forms/lwqYVvkXdU

Първоначалният подбор ще бъде направен  до 18 юли 2015 г. Избраните кандидати ще бъдат информирани за включването им в проекта до 23 юли 2015 г.

Повече информация за проекта  на www.forum-klyuch.info .

BG КЛЮЧе се реализира по проект „Всеки държи ключа“, изпъляван от Фондация „Четиридесет и две“ в партньорство с Фондация ДАРИК и с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

За автора

Вашият коментар