Целите на рекламата

Рекламата и Целите

Рекламата винаги изисква предварително точно целеполагане, тъй като тя е “най-непризнатият от всички икономически фактори”(Доганов, Д./Палфи, Ф. „Рекламата каквато е“, IV изд., С., Принсепс, 1999г.)и ефективността й при традиционните средства за информация се измерва трудно и често с голяма неточност.
Едно рекламно усилие е оправдано тогава, когато се извършва с конкретни средства, за конкретен период от време, използва конкретни носители и е адресирано към конкретна целева група.

 

Рекламата като цяло преследва три основни цели:

  • Да създава, налага и оразличава собствената търговска марка по принципа “В кутията няма повече място” (Хопкинс, К. „Научната реклама“/Рийвс, Р. „Реализмът в рекламата“, Варна, Принсепс, 1994г., гл.10, стр.183) и по този начин да отслабва внедряването на конкурентните марки.
  • Да увеличава пазарния дял на рекламираната стока или услуга като печели нови пазарни сегменти.
  • Да създава лоялност към собствената търговска марка и предлагания асортимент стоки и услуги.
Рекламата трябва да съдържа в себе си изключителен мотив за продажба, тъй като крайната й цел е “да продава” и то да продава не конкретния рекламиран продукт, а усещането, емоцията, желанието, нуждата от притежаването му. Тя мотивира купуването, но само ако стоката задоволява някаква вече съществуваща потребност или прищявка на консуматора и при условие, че рекламата отговаря на реалното качество на промотирания продукт.
mediacafe.bg

За автора