Дейност и състояние на местата за настаняване през февруари

В периода от 3 до 23 март Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване „Места за настаняване“, чиято цел е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

В изследването са включени 1 987 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са функционирали през миналия месец.

През февруари 51.6% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 61.4% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 44.6% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 20.5% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ – 13.5%, и „освобождаване/съкращаване“ – 10.9%. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 10.5% от мениджърите, 5.7% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 4.1% – „дистанционна форма на работа“. Същевременно 31.6% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През февруари 47.3% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 35.0% отчитат спад.

През следващия един месец 50.4% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 25.2% – ще успеят „До 100%“, а 23.6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 44.9% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39.7% смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 11.9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.3% прогнозират да я прекратят.

За автора

Вашият коментар