Изтича срокът за изплащане на втората вноска по данъците и таксите за годината

Дирекция „Местни данъци и такси“ в Пловдив съобщава, че наближава 31.10.2020 г., когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020 г.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр. Пловдив:

    РАЙОН                           АДРЕС                                                        РАБОТНО ВРЕМЕ

„Централен”         ул. „Радецки” №18А                                                08.00 ч. – 17.30 ч.

„Южен”                    бул.”Македония” №73А                                          08.30 ч. – 16.30 ч.

„Северен”               бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                08.30 ч. – 16.30 ч.

„Западен”              ул.”Вечерница”№ 1А                                               08.30 ч. – 16.30 ч.

„Източен”               бул.”Шести септември” № 274                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„Тракия”                 бул.”Освобождение” № 63                                      08.30 ч. – 17.00 ч.

  • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:
  • Данък върху недвижимите имоти и лихви   – 442100
  • Такса за битови отпадъци и лихви   – 442400
  • Данък върху превозните средства и лихви  – 442300
  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;

Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947;

Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966.

За автора

Вашият коментар