Пловдив ще разполага с фабрика от ново поколение

Нова фабрика в Пловдив ще бъде пример за устойчиво производство на Балканите. Сградата с редица иновации и функционалности е на BTL Industries, световен лидер в разработването, производството и търговията на електронна медицинска апаратура. Проектът на постройката е съобразен с постигането на оптимално функционално решение и естетичен дизайн на фасадата, същевременно предпоставящ към ефективно използване на естествени ресурси.

Между планираните решения са инсталирането на слънчеви панели на покрива на производствената зона, които да покрият голяма част от собственото потребление на електроенергия за сградата, да бъдат инсталирани резервоари за вода за пожари и като топлинни акумулатори, което да повиши енергийната ефективност на сградата, управлението на външното осветление да е напълно автономно и автоматизирано, с което да се постигат високи икономии на енергия, и да бъдат монтирани системи за подаване на чист въздух, които чрез специални ротационни рекуператори да постигнат висока ефективност на топлообмен между въздушните потоци.

„Беше важно за нас новата ни фабрика да бъде функционална и устойчива. Здравето и опазването на околната среда са приоритет за BTL Industries като компания и производител на медицинска апаратура. С тази сграда искаме да вдъхновим бизнеса и нашите служители да живеят по-природосъобразно и да видят как практически можем да намалим консумацията на ресурси.“, каза Георги Петков, изпълнителен директор на BTL Industries.

Сградата ще бъде разделена на три части: производство, склад и администрация като са предвидени и зелени площи с ниска и висока растителност с обща площ от 12,3 дка. За служителите ще бъдат изградени зона за хранене и почивка, фитнес, конферентни зали, санитарно-битови помещения, кухненски кътове и отворено пространство за срещи и релаксиране, които да допринесат за добрата атмосфера и здравето на работещите. Съществуващата гора на имота ще бъде интегрирана в проекта на парка като ще бъдат създадени места за отдих с външна мебел – пейки, маси, перголи и др. Близостта с природата ще създаде благоприятна работна среда и същевременно ще бъде комплимент на планираните устойчиви функционалности и дизайн на сградата.

Новият завод ще се намира в центъра на град Пловдив, на терена на бившата кожарска фабрика „Пулпудева“ на ул. „Владая“, в непосредствена близост до бул. „Марица-юг“ и бул. „6-ти септември“, които са важни транспортни артерии за града. За нуждите на модерната производствена сграда се предвижда както реконструкция и основен ремонт на улицата при входа на фабриката, така и нова улица източно от имота, където ще бъде изградено ново пътно платно с велоалея. В проекта е планиран паркинг за велосипеди и автомобили, включително паркоместа за електрически автомобили и инвалидни места.

Всеки детайл в новата фабрика е планиран с мисъл за опазване на околната среда и оптимизирани ресурси. Използваните модерни архитектурни похвати създават един неповторим облик на сградата и помагат за облагородяването и развитието на района. Използваните съвременни технологични решения и енергоефективни инсталации допринасят за опазването на околната среда по един иновативен и устойчив начин.

Очаква се строежът да бъде завършен през първото тримесечие на 2023 г.

За автора

Вашият коментар