Пловдивска област начело в строителството на нови сгради

През четвъртото тримесечие на 2020 година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 451 жилищни сгради с 9 779 жилища в тях и 1 142 665 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 28 297 кв. м РЗП и на 1 005 други сгради с
515 431 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.4%, но жилищата в тях се увеличават с 31.9%, както и общата им застроена площ – с 18.5%. По-малко са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 50.0 и 10.3%. Същевременно РЗП на административните сгради намалява с 40.1%, докато на другите сгради е с 2.1% повече.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.0%, докато жилищата в тях са повече с 30.8%, а разгънатата им застроена площ – с 27.5%. Издадени са разрешителни за строеж на 33.3% по-малко административни сгради, но с 34.4% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 8.9%, както и разгънатата им застроена площ – с 15.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 230, Пловдив – 222, Варна – 169, Бургас – 125, и София – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив – 3 624, София (столица) – 3 413, Варна – 604, Бургас – 496, и Благоевград – 300 (табл. 1 от приложението).

През четвъртото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1 008 жилищни сгради с       5 616 жилища в тях и със 702 408 кв. м обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12 803 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 370 404 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 21.4%, жилищата в тях – с 4.8%, а разгънатата им застроена площ – с 3.4%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 48.0 и 67.8%. Намаляват и започнатите други видове сгради с 8.3%, както и общата им застроена площ – с 29.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 1.5%, а общата им застроена площ – с 3.0%, докато жилищата в тях намаляват с 2.7%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 18.2%, а тяхната РЗП – с 8.7%. Започнал е строежът на 6.8% по-малко други видове сгради, като и общата им застроена площ намалява с 10.6%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 174 жилищни и 64 други сгради; София (столица) – 134 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Варна – 125 жилищни и 21 други сгради; Бургас – 105 жилищни и 21 други сгради; София – 84 жилищни и 30 други сгради (табл. 2 от приложението).

За автора

Вашият коментар