Републиканци за България: Да създадем условия нашите деца да живеят в един по–чист свят

Опазване на околната среда е начин да мислим за нашето бъдещe. Свидетели сме на унищожаване на красивата ни природа и влошаване на показателите за въздух и вода в големите градове. Видин е един от градовете с най-високи показатели за мръсен въздух. Справка с Европейския индекс за чистотата на въздуха показва, че в града замърсяването на въздуха е опасно за здравето. Това влошава качеството на живот на българските граждани и води до сериозни здравословни проблеми. Това каза водачът на листата на ПП „Републиканци за България“ Огнян Ценков и припомни, че като кмет на община Видин е защитил проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в общината, на стойност 13 милиона лева.

„Поставяме опазването на околната среда като наш приоритет. Един от основните замърсители на въздухът  са автомобилите. Предлагаме държавна субсидия за покупка на електромобили, в размер на 10 000 лв., тъй като в момента техните цени са високи и непосилни за по-голямата част от българските граждани. През следващите години производството им значително ще се увеличи и ще станат общодостъпни, но сега е необходима целенасочена държавна политика за подпомагане закупуването им. За масовото им въвеждаме ще изградим пълно покритие на страната със зарядни станции за електромобили. По този начин ще станем и по-малко зависими от внасянето на петрол. Ние сами ще произвеждаме енергията, която ги задвижва“, обясни Огнян Ценков.

ПП „Републиканци за България“ предлагат изграждане на  енергийно независими сгради. „Това ще стане с промени в законодателството за въвеждане на изисквания при проектиране и строителство – сградите да бъдат захранвани от фотоволтаици, да имат и батерия, която да съхранява излишната енергия за използване в по-натоварени часове. Излишъкът на енергия ще се продава на свободния пазар и  ще се включва към електрическата мрежа. Първоначално държавата ще подпомогне процеса, чрез осигуряване на субсидии, възможности за закупуване на оборудване със средства от европейските фондове или данъчни облекчения“, каза водачът на листата на ПП „Републиканци за България“ – Видин.

По отношение на сградите, от партията считат, че програмите за саниране трябва да продължат. „Необходимо е обаче да бъдат оптимизирани, насочени към гражданите и гарантиращи конкурентното начало за строителните фирми. Средствата за саниране трябва да бъдат изплащани директно на собствениците на имоти, след извършени строително – монтажни работи, представени фактури и направен оглед. По този начин ще се намалят корупционните практики и ще се повиши качеството на изпълнение“, обясниха от „Републиканци за България“ и посочиха, че подобна практика ще намали цените за саниране. „Предвиждаме два пъти повече санирани обекти за същите пари“, заяви Огнян Ценков.

ПП „Републиканци за България“ са за изграждане на единна информационна система „Околна среда“. Чрез нея ще може да се получи информация за всички процедури по издаване на разрешителни и съгласуване, както и необходимите за това документи, както и да се подават заявления за всички процедури. Системата ще съдържа и публични данни по отношение на издадените разрешителни, ще се публикува и актуална информация за качеството на въздуха, водите, почвите и биологичното разнообразие. „По този начин гражданите могат да упражнят контрол върху опазване на околната среда, ще се повиши информираността на населението и прозрачността  на действията на администрациите, отговорни за опазване на околната среда“, коментираха кандидатите за народни представители. Те бяха категорични и, че възпитаването на поведение и навици за опазване на околната среда трябва да става от ранна детска възраст. „Предвиждаме удвояване на часовете за образование по околна среда, както и провеждане на часовете в природата.  По този начин за следващите поколения опазване на природата ще бъде начин на живот. Така ще успеем да създадем условия нашите деца да живеят в един по-чист свят“, убедени са от ПП „Републиканци за България“.

За автора

Вашият коментар