Конкурс „Какво зная за Украйна?“

Почетното консулство на Украйна в Пловдив е домакин на конкурса „Какво зная за Украйна”. Проектът е инициатива, която дава възможност да се извършват самостоятелни исторически изследвания.

В конкурса могат да участват всички, които могат да споделят своя история, впечатление, спомен, или да изразят своя творчески талант и идея, свързани с историята на Украйна.

Целта е конкурсът да открие нови неизвестни факти от историята на Украйна и връзките й с останалите държави и да попълним общата ни история. Да се събуди интересът на хората към историята на родния край, да провокира интерес към изследователска работа.

Конкурсът е предизвикателство за участниците да се изобразява украинската история по оригинален, забавен, сериозен, драматичен и какъвто и да било начин. Използвайте въображението си и докажете, че историята може да бъде интересна, а не само дати и факти.

В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от шестдесет и пет години към датата на отчитане на конкурса.

Всеки кандидат има право да представи творбата си, напечатана в три еднообразни екземпляра и текстът да не е по-горям от 10 хил. думи обем. (6 печатни страници). Краен срок за предаване на творбите – 24 август 2014 г. по случай Деня на Независимостта на Украйна.

РЕГЛАМЕНТ

• Разказът да бъде написан на български книжовен език, като са спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила.

• Обемът на текста да бъде не повече от 6  страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.

• Произведението да съдържа послание към читателите:

Заглавието на разказа може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея.

Награди:

Първа награда – 1000 лв.

Втората и третата награда – парични премии. (800 и 500 лв.)

Присъждат се и поощрения. Всеки получава и грамота за участие.

Отчитане на резултатите:

Резултатите от І Конкурс „Какво зная за Украйна” ще бъдат обявени на 7 януари 2016г. (Укр. Коледа)

Творби на участниците се приемат до 24 август 2015г.  на e-mail: office@consulukr-plovdiv.bg

 

 

Снимка: Дневник

               

 

 

Вашият коментар