Тук сме си от време oно, де е България!

В тази секция ще Ви представяме статии, изследвания и други материали на официалната наука и други такива, които засягат тезата за произхода и миналото на българския народ:за обичаите, вярванията, календара, писмеността, съкровищата, поминакът, бита и всичко, което се свързва с Българска следа по света! 

Ще си позволя да цитирам няколко мисли за историята, необходимостта от знание за миналото и подхода към неговата същност:

„Фактите не спират да съществуват само защото някои ги игнорира.

Автор: Олдъс Хъксли

„Историята е онази версия за отминали събития, която хората са решили да приемат. „

Автор:  Наполеон Бонапарт

„Историята трябва да бъде нашият освободител не само от прекомерното влияние на други времена, но и от прекомерното влияние на собственото ни време, от тиранията на заобикалящата ни среда и от натиска на въздуха, който дишаме.”

Автор: Acton: Lectures on Modern History

„Практическите и зисквания, които лежат в основата на всяко историческо съждение, придават на цялата история характер на «съвременна история», защото, колкото и да са отдалечени във времето, събитията могат да бъдат изложени по такъв начин, че да изглеждат близки, в действителност историята се позовава на съвременни потребности и съвременни ситуации, там, където тези събития трептят.”

Автор: Benedetto Croce: History as the Story of Liberty

 

„Ние-Българите сме един велик самостоен народ в историята на човечеството, и освен това,  ние сме  един от най-древните живи и до днес народи на земята, с богато собствено народно предание.“

Автор: д-р Тачо Танев

Опит първи! Българската сурвачка е древният кадуцей!

Обр. 1. Българска сурвачка, жезъла на Хермес ижезъла на архангел Габриел (Гавриил)

 

Геоглиф на северния бряг на полуостров Паракас – Перу

Автор: Милош Сидоров

„Външната визуална прилика между древния божествен атрибут, известен като кадуцей (жезъл на Хермес), и българската сурвачка (суровакник) ни накара да се запитаме: Има ли и други сходства по значение или по предназначение между двата древни сакрални предмета? Къде се среща и какво представлява древният кадуцей, известен още и под названията керикеон и тобахон? Кадуцеят е един от най-старите символи.”

 

mediacafe.bg

За автора