Тук сме си от време oно, де е България!

В тази секция ще Ви представяме статии, изследвания и други материали на официалната наука и други такива, които засягат тезата за произхода и миналото на българския народ:за обичаите, вярванията, календара, писмеността, съкровищата, поминакът, бита и всичко, което се свързва с Българска следа по света!  Ще си позволя да цитирам няколко мисли за историята, необходимостта от … Продължение