Бягство от социалното изключване

Миналата седмица в Районната организация на глухите в град Пловдив се проведе събитие, което е част от проекта “Сътрудничество за бягство от социалното изключване. Проектът е част от Ключова дейност 2 по програма Еразъм+  и е финансиран от Европейският съюз.

В рамките на проекта си партнираха организации от четири държави – България, Кипър, Испания и Хърватия. Проектът цели да насочи вниманието на хората към темата за социално изключване на групи, които трудно се интегрират, като например деца и младежи с различни видове увреждания. За по-малко от година партньорите успяха да създадат наръчник с игри, които са подходящи и/или адаптирани за деца и младежи с различни нужди. Наръчникът е преведен на български, английски, хърватски, испански и гръцки. Има и аудио вариант за ползване от хора с увредено зрение.

С подкрепата на Районната организация на глухите в град Пловдив и доброволци от неправителствената организация “Сдружение Уолктугедър”, се проведе събитие, на което бяха поканени младежи от РО на глухите. На събитието присъстваха и родители на децата, както и Председателя на младежката организация на глухите за град Пловдив – Мария Косева. Благодарение на жестовите преводачи: Милена Гъркова и Нели Саркизова, представители на Организация Уолктугедър имаха възможност да общуват с глухонеми младежи. По време на събитието се проведоха различни активности, които включваха бордови игри, активни и асоциативни игри, както и творчество.

За провеждането на всички дейности “Сдружение Уолктугедър” направи дарение към организацията, което включва бордови и настолни игри, принадлежности за спортни активности, както и две принтирани копия на наръчника с игри. Младежите и родителите споделиха, че това би бил прекрасен повод младите да се събират по-често там.

Целта на събитието бе и да запознае както ръководството на организацията, така и родителите с наръчника с игри. Екипът зад проекта се надява, че с негова помощ повече младежи ще бъдат включени в различни дейности, активности, игри и подходящи спортни занимания.

От Районната организация на глухите в град Пловдив  споделиха, че не се случват често събития подходящи за младежи с увреден слух. За това са щастливи, че има проекти свързани с този проблем. Но това, от което също имат нужда е повече гласност в обществото, медиите и социалните мрежи. За да се обърне повече внимание на хората със специални нужди. Защото от обществото зависи дали те ще бъдат социално изключени или ще се чувстват, като част от него.

Автор: Надина Чолакова

За автора

Вашият коментар