ЕП с насоки за използването на изкуствен интелект

След неотдавнашното приемане на препоръки относно регулирането на изкуствения интелект по отношение на етиката, отговорността и правата върху интелектуалната собственост, следващата седмица европейският парламент ще приеме допълнителни насоки относно използването на ИИ за военни и граждански цели.

Очаква се евродепутатите да настояват за зачитане на принципите на правата на човека и значим човешки контрол при използването и развитието на ИИ както за военни, така и за граждански цели.

Що се отнася по-специално до смъртоносните автономни оръжейни системи (LAWS), евродепутатите считат, че те следва да се използват само като крайна мярка и да се считат за законни само ако са обект на човешки контрол.

Засиленото използване на ИИ в обществените услуги, особено в здравеопазването и правосъдието, също не следва да замества човешкия контакт или да води до дискриминация. В текста също така се предупреждава за заплахи за основните права на човека и националния суверенитет, произтичащи от използването на технологии с ИИ в масовото наблюдение, както в гражданската, така и във военната област.

Вашият коментар