Призовават за цифрово откъсване от работа без последствия

Европейските депутати ще настояват за „право на откъсване от работната среда“ в целия ЕС. Те считат, че правото на откъсване от работната среда е основно право, което позволява на работниците да се въздържат от извършване на задачи свързани с работа, телефонни обаждания, имейли и други електронни съобщения извън работното си време, включително по празници и други видове отпуск.

Поради това те насърчават държавите членки да предприемат всички необходими мерки, които позволяват на работниците да упражняват това право, включително чрез колективни споразумения между социалните партньори. Те настояват за адекватна защита от виктимизация и други неблагорпиятни последици за лицата, които се позовават на правото си на откъсване от работната среда.

Тъй като правото на откъсване от работната среда понастоящем не е официално заложено в правото на ЕС, Парламентът ще поиска от Комисията да представи правен акт по въпроса. Предложение за такава директива се добавя като приложение към доклада, който ще бъде обсъден в сряда и гласуван в четвъртък.

Вашият коментар