Археолози и архитекти обсъдиха опазването на Старинен Пловдив

По повод 18 април- Международния ден за опазване на паметниците на културата, Общински институт „Старинен Пловдив“ стартира една нова дългосрочна инициатива: „ВИЖ И СЪХРАНИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“. „Отрхеологическите обекти до архитектурата.Културното наследство-основа на общата памет” бе подтемата на събитието, което се проведе в Балабановата къща.

Първата сесия под името „През очите на археолозите” е част от поредицата срещи, на която специалисти, работили в последните години на територията на Старинен Пловдив, обмениха идеи и опит. Археолозите представиха резултатите от работата си, а архитектите споделиха своите виждания, свързани с опазването на недвижимото културно наследство.

Форумът бе открит от заместник-директора на ОИ „Старинен Пловдив” Светлозар Чичиков и ръководителя отдел „Експозиционна и фондова дейност” в общинското предприятие Виктория Карацанова.

Нека тази идея за поредицата взаимно ползотворни за всички срещи, свързани с опазването на културното наследство да пребъде през годините”, обърна се към присъстващите Светлозар Чичиков.

Надявам се през различните сесии да видим Стария град през очите на архитектите, реставраторите, журналистите, фотографите, както и представители на други гилдии.А може би и през погледа на посетителите.Докато говорим за Стария град, той ще бъде жив”, каза Виктория Карацанова.

София Христева, докторант към Археологическия институт с музей към БАН, направи презентация с обобщени проучвания през последните години в рамките на архитектурния резерват „Старинен Пловдив”.

Ние наблягаме на обектите с проблемна съдба, тези, които са изкопани без предварителни археологически проучвания.Например, такива, които са реставрирани и консервирани структури в частни имоти.Правим и кратък преглед на проучванията на Небет тепе и Античния театър в последните години като пример за съпътстваща археологическа и реставрационна дейност”, коментира София Христeва работата на колегите си.

Според архитект Виолета Раева на подобни срещи трябва да се говори за свършеното и предстоящото в Стария град.С оглед на Пловдив-Европейска столица на културата 2019 г., всичко, поето като ангажименти, би следвало да се изпълни.

Смятам , че за общинските сгради е направено доста, те са в сравнително добро състояние.Време е да се съживят функциите в тях.С по-модерни средства да се отговори на нуждите на туристите.За частните сгради и тези, които са смесена собственост, както и съборените такива, е необходимо да се проведат разговори със собствениците им и да се помисли дали може да се реконструират, като за целта Община Пловдив им окаже необходимата помощ.Идеята е през 2019 г. Старият град да посрещне голямото събитие с по-приветлив вид.Разбира се, за всичко е нужно време, проекти, срокове за изпълнение”, обясни архитект Виолета Раева.

След приключване на първата сесия „През очите на археолозите” любителите на класическата музика се насладиха на клавирен концерт с участието на младия пловдивски пианист Васил Начев, който е възпитаник на Кралския Колеж за Музика в Лондон и Консерваторията „Гилдхол“ за Музика и Драма. В своя рецитал той представи произведения от творчеството на Бах, Лист, Хайдн, Шопен и Метнер

Вашият коментар