Начало на читалищната дейност в България

На днешната дата, 30 януари, през  1856 година в Свищов е открито първото българско читалище

По този начин се поставя начало на читалищната дейност в България

Читалището е учредено по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович, а наред с тях, на събранието присъстват още около 40 разпалени родолюбци.

Още през първата година от създаването си, библиотеката събира 2000 тома като по устав читалището се задължавало да купува по един екземпляр от всяка новоиздадена българска книга. По този начин са набавени почти всички заглавия на предосвобожденското книгоиздаване.

Основателите определят следната програма на читалището:

Да се създаде градска библиотека;
Да се събират стари ръкописи на пергамент и хартия;
Да се подкрепят способни младежи да добият по-високо образование в чужбина;
Да се подпомагат български книжовници да печатат свои трудове и преводи.

Днес библиотеката при читалището е един от символите на Свищов. Гордост за библиотеката е книжното богатство, което се съхранява в нея. В книгохранилището й се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги.

За автора

Вашият коментар