Октомврийската революция и началото на една нова епоха

Октомврийската революция е въоръжен преврат, чрез който се заменя буржоазното управление и се поставя началото на епохата на социалистическата социално-икономическа система.

Изтощителната Първа световна война, натрупаните социално-икономически проблеми в Русия и неосъществяването на редица належащи реформи, водят до търсене на алтернатива в болшевишката идеология. Те предлагат по-радикални реформи под лозунга – власт на Съветите, мир на народа, земя на селяните, заводите и фабриките на работниците, с който получават широката подкрепа на масите.

На 7  октомври 1917г. Ленин се премества от Финландия в Петербург, където за ръководен орган на въстанието е създадено Политбюро в състав Ленин, Троцки, Сталин, Бубнов, Зиновиев и Каменев. В следващите дни се засилва агитацията сред населението за необходимост от смяна на правителството, а то от своя страна отговаря с репресивни мерки. Въстанието избухва на 24 октомври в столицата Санкт Петербург. Превзети са ключови сгради като  гарата, телеграфопощенската централа, държавната банка, блокирани са мостовете и военните училища. По улиците на града се водят битки между войниците на Червената армия и правителствените войски.

На 25 октомври градът е изцяло под контрола на болшевиките и се разпространява словото на Ленин, в което той официално призовава към смяна на властта.

На 25 срещу 26 октомври Временното правителство е свалено от власт, а членовете му са арестувани. Новото правителство – Съвет на народните комисари начело с Ленин, започва да управлява с декрети до свикването на Учредително събрание. След като идват на власт, болшевиките се опитват да осъществят идеята за създаване на общество без класови противоречия. Те веднага създават работническо-селска милиция, народни съдилища, революционни трибунали за политическите дела. Едно от основните им дела е провъзгласяването на Диктатура на пролетариата, като форма на управление.

На 10 януари ІІІ Общоруски конгрес на Съветите (болшевишкият законодателен орган на управление) гласува името на държавата да бъде Руска Съветска Федеративна Социалистическа република (РСФСР; 1922 – СССР). Така се създават политическите условия за изграждането на еднопартийна тоталитарна система и социалистическа социално-икономическа система.

За автора

Вашият коментар