Първата ни конституция – една от най-демократичните и най-прогресивните в Европа

Конституцията е основният закон на една държава. Той определя строя и държавната уредба, принципите за организация и действие на държавните органи, избирателната система  и основните права и задължения на гражданите.

В резултат на Руско – турската освободителна война от 1877-1878 г. Българската държава е възстановена след близо петвековното чуждо владичество. Възобновената държава приема Търновска конституция на 16-ти април 1879, след Учредителното събрание състояло се в град Търново. Конституцията е създадена, за да гарантира равенство пред закона за всички, да премахне разделението на обществото и да даде разширено избирателно право за всички граждани от мъжки пол над 21-годишна възраст. Тя обявява самоуправлението на общините, свободата на печата, както и неприкосновеността на личността и собствеността. В нея са направени важни разпоредби за задължително, безплатно начално образование.

Държавната уредба е изградена в демократичен дух. Тя отразява усилията на либералите да приложат своите  демократичните идеи на Великата френска революция и либералните начала на английския парламентаризъм. Конституцията лежи върху 4 основи: свобода, равенство, самоопределяне  и сигурност.

Прокараните идеи  в Търновската конституция носят изцяло духа на времето си. Те са голям успех в борбата за демократично устройство и осигуряване на национална независимост. Първата ни конституция е определяна като една от най-демократичните, най-прогресивните, най-напредничавите в Европа.

За автора

Вашият коментар