Ражда се Алберт Айнщайн

На 14-и март 1879-а година се ражда един от най-великите умове на 20-и век – Алберт Айнщай, в Улм, Германия. Специалната и общата му теории за относителността, променят начина по който хората възприемат вселената, а теорията му за енергийните частици, прави възможна квантовата механика, а в крайна сметка и направата на атомната бомба.

След детство в Германия и Италия, Айнщайн учи физика и математика във Федералната политехническа академия в Цюрих, Швейцария. Той получава швейцарско гражданство и през 1905-а година защитава докторска степен в Университета в Цюрих. Той публикува пет теоретични статии, които оказват дълбок ефект върху развитието на съвременната физика. В петия си труд Айнщайн обявява, че масата и енергията са еквивалентни и могат да бъдат изчислени с едно уравнение, E = mc².

Въпреки, че обществеността не възприема достатъчно бързо революционната му наука, Айнщайн е приветстван в кръга на най-видните физици в Европа и защитава професура в Цюрих, Прага и Берлин.

В самото начало на своята научна кариера Алберт Айнщайн разбира, че при тогавашните възгледи за физиката класическата механика не може да се съвмести със законите за електромагнитните полета, което го насочва към разработването на неговата специална теория на относителността. Той разбира също, че принципът на относителността може да бъде приложен и към гравитационните полета и през 1916 година формулира и общата теория на относителността. Той продължава работата си в областта на статистическата и квантовата теория създавайки свое обяснение на теорията на елементарните частици и движението на молекулите. Той изследва и топлинните свойства на светлината, с което поставя основите на фотонната теория за светлината. През 1917 година той използва общата теория на относителността за създаването на цялостен модел на структурата на Вселената, с което поставя началото на релативистичната космология. През 1919 г. астрономи, изучаващи слънчево затъмнение проверени прогнози на Айнщайн, направени в общата теория на относителността, и той се превръща в знаменитост в една нощ.

През 1999 година американското списание Тайм го провъзгласява за Личност на столетието, а допитване до най-известните съвременни физици го определя като най-великия физик на всички времена. В чест на стогодишнината от неговите знаменити статии 2005 година е обявена за Световна година на физиката. На името на Айнщайн са наречени единицата айнщайн, използвана във фотохимията, химичният елемент айнщайний, астероидът 2001 Айнщайн, лунният кратер Айнщайн.

Вашият коментар