Първият Манифест на футуризма

Футуризмът се ражда в Италия, а негов баща става Филипо Томазо Маринети, който публикува във френския вестник Фигаро „Манифест на футуризма“ на 20 февруари 1909 г.

Скоро текстът е препечатан в миланското списание „Поезия“ под заглавие „Основание и манифест на футуризма“. Манифестът обявява отказа си от съществуващите до този момент ценности и въобще застава срещу художественото наследство на миналото.

В артдвижението е изключително яростно се откроява денонсиране на миналото. То търси нови, актуални изразни средства, които да разрушат утвърдените художествени форми и представи за изкуството. Такива са любовта към опасностите, бунтовните инстинкти, красотата на движението и скоростта, войната, машините и всички най-напреднали форми на индустриалната цивилизация.

Футуристите изследват всяка форма на изразяване, от живопис до скулптура, от литература, поезия и театър до гастрономия, без да пренебрегват музиката, архитектурата, танца, фотографията и киното.

Първи представители на футуризма са Умберто Бочони; Луиджи Русло; Карло Кара; Джакомо Бала и др.

За автора

Вашият коментар