Отвориха процедурата за кандидатстване за енергийна ефективност на сградния фонд

Отворена е процедурата за кандидатстване за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ , съобщиха от МРРБ.

Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Конкретните цели са:

– Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

– Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

– Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

– Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

– Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

– Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд.

Община Пловдив уведомява всички заинтересовани граждани, че могат да се запознаят с насоките за кандидатстване ТУК и ТУК

Крайният срок за кандидатстване по процедурата изтича на 31.05.2023 година в 17:00 часа, а документите се подават в районните кметства в Пловдив.

За автора

Вашият коментар