Природонаучният музей с фестивал за Деня на земята

Фестивал „Млада синя Земя“ ще даде възможност на младите творци и изобретатели от всички учебни заведения и читалища в града да споделят своите идеи за бъдещето и за съхранението на живота на Земята във всичките му форми. Традиционно, конкурсната програма ще се проведе на 22 април – Деня на Земята.

Във фестивала могат да вземат участие деца и младежи от 5 до 18 години, като представят своите произведения и изпълнения в 3 категории:

В категория „Млад изобретател“ могат да се включат издивидуални и колективни проекти от различно естество, демонстриращи иновативно мислене в посока разрешаване на конкретни екологични проблеми, опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници и др.

Изпълненията в категория „Музика“ и презентациите на проекти ще се състоят на 22.04.2021 между 10:00 и 16:00 часа.

Произведенията в категория „Изобразително изкуство“ ще бъдат изложени и оценени в сградата на музея и трябва да бъдат предадени не по-късно от 21.04.2021.

Както всяка година, пловдивският Природонаучен музей е предвидил награди за най-високо оценените таланти, а най-добрите творби и проекти ще бъдат изложени в сградата на музея след края на фестивала.

Формулярът за участие трябва да бъде попълнен до 12 април 2021 година.

За автора

Вашият коментар