Facebook, Twitter, Skype и youtube с общ празник

Ние живеем в един  напълно "свързан" свят. Комуникациите промениха облика на света и допринесоха за големи промени и развитие. Facebook, Twitter, Skype, youtube и какво ли още не – ни позволяват да общуваме неограничено, да споделяме безпределно, да разменяме.

На днешния 17-май отбелязваме тези наши възможности със Световния ден на информационното общество. Мисията на този празник се изразява в изграждане на мостове и засилване на връзките между отделните общества, посредством усъвършенствани възможности за комуникация и използване на дигитални технологии и интернет.

Водеща цел е хората да бъдат добре осведомени и да познават всички възможности и ползи, които им открива световната мрежа. По време на ежегодните чествания се акцентира на въпросите за зачитането правата на човека и премахване на половата дискриминация.

Световният ден на комуникациите придобива и повече стойност  тъй като живеем в епохата, в която технологиите са станали неизменна част от живота ни. Те са навлезли активно в социалния ни живот, в работата ни и ежедневието ни. Имайки предвид ускорения процес на дигитализиране на обществата, сякаш с всеки изминал ден се приближаваме все повече до ежедневие, ръководено от цифровите устройства и виртуалните методи за общуване.

Вашият коментар