Набират проекти по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“

Набирането на проекти по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата започна от днес 3 юли. Срокът тази година за подаване на пакета документи е до 17 юли (понеделник), вкл.

Могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски писатели или важни за града издания. По Компонент 4 се финансират разходи за авторски хонорари, редакторска и коректорска дейност, дизайн, т.е. за подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани  творби, важни за Пловдив) по реда и условията на чл.31 до чл.36 от Наредбата.

Финансирането е в размер на до 800 лева за стихосбирка и до 3500 лв. за белетристична творба.

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив http://www.plovdiv.bg, в раздел „Култура“, в публикацията „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“, К4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“.

Документи ще се приемат от днес  до 17 юли 2023г. в деловодството на Община Пловдив на адрес пл. „Стефан Стамболов“ №1 с кореспондент отдел „Култура, археология и културно наследство“ за Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“. Документи могат да се внасят и по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bgподписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо лице.

За автора

Вашият коментар