Инвестирай в образованието си

На 8 Юли 2011 година Алианц Банк България АД е подписала типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-148/08.07.2011 г., с което се дава правото на студентите и докторантите да ползват кредит от банката по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Алианц България АД е третата банка подписала договор в рамките на студентското кредитиране.
Подробни отговори на въпроси като: "Какви документи трябва да приложа?", "Какво трябва да съдържа договорът за кредит?" и други ще намерите тук.
Следвай мечтите си!

Вашият коментар