Mentors Universe – стаж за менторство в ЕДС

“Mentors Universe” е обучение, което цели подобряване на качеството на менторството в ЕДС. Участниците ще имат възможност да задълбочат познанията си за ролята и отговорностите на менторите в различни ситуации, да разберат по-добре ползите от менторството, да научат повече за методите и средствата, които се използват в обучителния процес на доброволците. Одобрените кандидати ще разберат как менторите помагат на доброволците в различни ситуации и процеси, например, управление на кризи, междукултурно учене, определяне на ролята и отговорностите на всички участници в проектите по ЕДС.


учението ще се проведе в Адрасан (Анталия, Турция) и се организира с подкрепата на Националната агенция на Турция в сътрудничество с Австрия, Чехия и Финландия. Настаняването и храната ще бъдат поети от турската Национална агенция.

Пътните разноски ще бъдат покрити от изпращащата Национална агенция.Обучението се провежда на английски език и е с продължителност от 24 до 30 април 2011 г.За повече информация, моля вижте официалната обява за обучението в мрежата САЛТО

Ако искате да кандидатствате, попълнете на английски език формуляра за кандидатстване онлайн на горепосочения линк в срок до 4 март 2011 г.

Начало: 24.04.2011
Край: 30.04.2011
Срок за кандидатстване: 04.03.2011

Информация на НПСС


mediacafe.bg

За автора