Награда за начинаещи фотожурналисти на PROOF

Медиа за социална справедливост – PROOF предоставя възможност начинаещи фотожурналисти да получат финансиране за своите проекти, засягащи проблемите на човешките права и социалната справедливост. Желаещите трябва да предоставят портфолио от 10-12 фотографии, които да демонстрират тяхната обвързаност с посочените проблеми.

 

‘’Начинаещ фотожурналист’’ се дефинира от инициаторите на конкурса по следния начин: а) работите му не са били широко излагани или публикувани, б) демонстрират обвързаност с проблемите на човешките права и социалната справедливост и в) не се представляват от агенция. Няма възрастови или географски ограничения пред участието.

 

Избраните чрез жури фотожурналисти ще получат финансиране за свои проекти на стойност от 2500 щ. д., а също и възможност портфолиата им да бъдат разгледани от Jamie Wellford от Newsweek.
Крайният срок за подаване на заявления за участие в конкурса е 15 март 2012 г. , 17:00 ЕСТ.
За повече информация посетете сайта.

 

МИКЦ – Пловдив Област
ул. Волга 24 телефон: 032 62 22 78
e-mail: mikc.pld2@gmail.com
mediacafe.bg