Награда за начинаещи фотожурналисти на PROOF

Медиа за социална справедливост – PROOF предоставя възможност начинаещи фотожурналисти да получат финансиране за своите проекти, засягащи проблемите на човешките права и социалната справедливост. Желаещите трябва да предоставят портфолио от 10-12 фотографии, които да демонстрират тяхната обвързаност с посочените проблеми.   ‘’Начинаещ фотожурналист’’ се дефинира от инициаторите на конкурса по следния начин: а) работите му … Продължение

Обучение на журналисти в Германия

Фондация Роберт Бош съвместно с Берлинското училище за журналисти предлага обучение за журналисти от Средна и Източна Европа, които владеят добре немски език. Периодът е от 1 март до 31 май 2011 година и е осигурена месечна стипендия. Срокът за кандидатстване е 1 ноември 2010 година. Повече информация на http://www.medien-mittler.de mediacafe.bg