Нов център за кариерно развитие отваря врати

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) обяви, че създава Център за кариерно развитие в София, информират karieri.bg. Такива центровете са създадени в градовете, в които функционират БТПП и 28-те регионални търговско-промишлени палати в системата на БТПП.

Инициативата е част от проекта "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й", изпълняван по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта на проекта е превенция и ограничаване на проявите на сивата икономика чрез различни форми на въздействие върху пазара на труда. Центровете за кариерно развитие предлагат възможност за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация.

Сред ангажиментите на кариерните консултанти в центровете е ежедневно да проучват наличните свободни позиции, обявени от фирмите; да следят не само обявите и публикациите във фирмените сайтове, но директно да се свързват със самите работодатели и да проучват кариерните възможности, предлагани от мениджърите. Специалистите консултират заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, съдействат им при подготовката на СV, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.

Информацията за предлагани позиции от работодатели и за кандидати, търсещи кариерно израстване ще бъде регулярно въвеждана в модула "Кариерно развитие" на електронната платформа на виртуалната социална академия. Пак там можете да откриете и допълнителна информация за проекта.

Инфо:karieri.bg

За автора

Вашият коментар