Шестмесечен стаж за администратори в Ирландия

Международната фондация за защита на закрилниците на човешките права Front line предлага шестмесечен стаж за администратори. Стажът е платен и ще се проведе в седалището на организацията в предградието на Дъблин Блакрок.Стаж

Работата на стажанта ще се състои в следните дейности:- уреждане на полетите, визите и настаняването при посещения на защитниците на правата на човека,- организиране на събития- водене на кореспонденцията и координиране на информацията, получавана по електронна поща- поддържане на интернет страницата на организацията- административни и технически дейности- отговаряне на телефонните обаждания- поддържане на връзки с доброволците по проекти на организацията- работа по специфични проекти за защитниците на правата на човека.Стажът ще започне през периода август – септември 2011 г.Стажантите ще получават възнаграждение в размер от 1050 евро на месец.


Изисквания

Кандидатите трябва да имат отлични компютърни умения, както и практически опит в административната работа. Владеенето на английски език е задължително. Изискват се и познания по френски, испански, арабски или руски език.

 

Кандидатстване
Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на следния адрес: recruit@frontlinedefenders.org
Краен срок: 15 юли 2011 г.

Допълнителна информация
Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на Международната фондация за защита на закрилниците на човешките права Front line.

mediacafe.bg