Какво може да обедини фотополимерите и доброволчеството?

Oтговорът можете да намерите в откритата изложба пред зала Пленарна на Община Варна от сдружение „Модус арт”. Фотографията рисува реалността със светлина. Тази визуална магия събира любители и професионалсти в сдружение Модус арт, за да търсят, експериментират и овлядяват моделите в изкуството на светлината. ФотоПолиМерно е проект, реализиран от фотографи, но насочен към доброволците, които в момента реализират своята доброволческа служба във Варна, към онези, които вече са приключили своя доброволчески проект, но още черпят от ползите и опита, придобити чрез неформалното образование; и към всички онези, които искат да разберат измеренията на младежкия доброволен труд, разкрити чрез изкуството на светлината.


Проектът цели да стимулира
творческите възможности на младите доброволци и да създаде възможност за обмяна на опит и идеи между тях чрез реализирането на обща фото-изложба и портфолио за доброволческата дейност. Експозицията бе открита с атрактивна жива изложба от самите доброволци по време на откриването на Националния дебат „Младежкото доброволчество” във Варна и в рамките на Варненски младежки фестивал FUNCITY. Представени бяха изображения от различни проекти в Испания, Германия, Лихтенщайн, Полша, от региона на Варна и с. Езерец.

Изображенията от изложбата бяха отпечатани на фланелки и представени от самите доброволци, които демонстрираха творбите си не само пред участниците в националната среща, но и пред всички гости на фестивала и града, след като „разходиха” своята изложба по улиците на града. „Емоцията да разровиш спомените си и да откриеш най-интересните за теб снимки е изключително силна.


Трудно е да селектираш спомени
, тъй като всичките ти преживявания се завръщат към теб и си тока емоционален, че не можеш да прецениш реално кое изображение има фотографска стойност. В крайна сметка избрах своите творби емоционално и смятам, че това спечели адмирациите на журито.”, сподели доброволеца Нора Стефанова, която спечели второ място в конкурса. Информираността относно програмите и възможностите за полагане на доброволен труд са много, но организацията залага върху нетрадиционен и атрактивен метод, чрез похватите на визуалните изкуства, да разпространи информация за проекти и възможности за младите хора, както и за ползите от неформалното образование.

„Очакваме проектът ФотоПолиМерно да провокира редица млади хора да станат доброволци и да се включат в доброволчески проекти – на местно, национално и европейско ниво. Организацията предвижда да мултиплицира идеята на национално ниво в рамките на европейски доброволчески проект през 2011 – 2012.”, сподели председателят на „Модус арт” Людмила Манева.

Изложбата ще продължи да бъде експонирана до края на годината. Информационния център на Община Варна ще има възможност да експонира изложбата с цел популяризирането на Европейската година на доброволчеството. База „Младежки дом” ще представи изложбата през декември, за да отбележи деня на доброволеца, 5 декември. Проектът е финансиран от Община Варна в рамките на програма „Младежки проекти” и се реализира в партньорство с Кино-фото клуб Варна, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите.


Снимки: Фотополимерно

mediacafe.bg

За автора