Какво може да обедини фотополимерите и доброволчеството?

Oтговорът можете да намерите в откритата изложба пред зала Пленарна на Община Варна от сдружение „Модус арт”. Фотографията рисува реалността със светлина. Тази визуална магия събира любители и професионалсти в сдружение Модус арт, за да търсят, експериментират и овлядяват моделите в изкуството на светлината. ФотоПолиМерно е проект, реализиран от фотографи, но насочен към доброволците, които … Продължение