Стаж в Страсбург за студенти на Европейско ниво

От 19 до 26 март 2011 г. в Страсбург ще се проведе симулация на европейско ниво "Модел на Европейския съюз 2011" (MEU 2011). Участниците ще могат да влязат в ролята на министри, евродепутати, журналисти, лобисти и преводачи. Работният език на събитието е английски. MEU 2011 се организира от сдружението "БЕТА" (BETA) в рамките на европейската програма "Младежта в действие". Проектът е най-мащабната симулация на Европейският съюз (ЕС) и показва как си взаимодействат неговите институции.

Участие

Кандидатите имат възможност да изберат своята роля в MEU 2011. Те могат да бъдат представители на Съвета на министрите, членове на Европейския парламент, журналисти, лобисти и преводачи. Всеки може да кандидатства за една или две позиции. Симулацията ще се проведе от 19 до 26 март 2011 г. в Страсбург.
 
Изисквания и кандидатстване
В инициативата могат да участват представители на всички държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Кандидатите трябва да бъдат между 18 и 26 години. Те трябва да попълнят електронен формуляр за участие, като приложат мотивационно писмо и есе на една от следните теми:
– Трябва ли ЕС да пристъпи към следващо разширяване (Should the European Union proceed with further enlargement, e.g. Iceland, Croatia)?
– Глобална сила ли е ЕС или има затихващи функции (Is the European Union a global power or is it a power in decline)?
– Как се отрази икономическата криза на европейските политики (How did the recent economic crisis affect European politics)?
 
Кандидатстващите за позицията на журналист трябва да приложат допълнително статия и препоръка, а преводачите – една или две препоръки в зависимост от езиците, които владее. Всички документи трябва да бъдат на английски език.
 
Краен срок: 3 януари 2011 г.
 
 

Вашият коментар