Стажове за студенти в МОМН

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) обявява конкурс за набиране на участници в програмата “Студенти на стаж в МОМН”.Целта на програмата е да се даде възможност на студентите да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на МОМН и да обвържат придобитите теоретични знания с практически опит и умения.

Продължителността на програмата е шест месеца и се финансира от МОМН

 

Документите се подават лично на адрес: МОМН, гр.София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, приемна, партерен етаж, стая 1.

 

Срок за подаване на документите: 20 април 2012 г.

 

Повече информация ТУК

 

mediacafe.bg

За автора