Въстаническо знаме от Мараша

От пловдивският централен квартал „Мараша“ произхождат много революционни дейци. Свидетелство за техния дух е въстаническото знаме, което избрахме за експонат на месец април 2012 г.Нашите проучвания сочат, че реликвата е дело на марашалийските членове на революционния комитет под тепетата. Експонатът е изработен по време на обиколките на Васил Левски в периода 1869 – 1873 г. Трябвало е да бъде знак на подкомитета в Мараша по време на Априлското въстание от 1876 г.
На знамето е изобразен лъв – символ на борбата на българския народ за свобода. Той е представен в много интересна поза, рядко използвана в българската символика. Не е разярен, не е изправен, лапите му не са устремени напред. Лъвът от Мараша е изобразен в спокоен ход, дясната му лапа държи знаме с надпис „Напред братци!“. Рисунката е направена по всички правила на тогавашното изкуство, което говори, че майсторът е или иконописец, или книговезец. Въстаническото знаме от Мараша едва ли е развято в сражение от Априлското въстание.
Именно затова е съхранено за поколенията и не е споделило участта на други знамена, унищожени от османските власти. Реликвата е дарена на Регионален исторически музей – Пловдив преди много години, но лошото състояние на материята не е позволило излагането в експозиция.Наскоро експонатът бе реставриран в Пловдивското реставрационно ателие с професионалните усилия на специалисти по тъканите. Така Въстаническото знаме от Мараша бе подготвено и стана част от темата „Априлско въстание”, подредена на третия етаж в експозиция „Българско Възраждане” на ул. „Цанко Лавренов“ № 1 в Старинен Пловдив.

Фотограф: Елена Илиева

 


mediacafe.bg