Стипендия Алберт Айнщайн за мислители

В бюлетина на Фондация за развитие на местното самоуправление е публикувана обява за Стипендия Айнщайн, Германия. Einstein Forum и Фондация Daimler и Benz предлагат стипендия за изключителни млади мислители, които желаят да реализират проект в област, различна от тази на предишните си изследвания. Кандидатите следва да са на възраст под 35 години, да притежават университетска диплома в хуманитарните науки, в социалната или природни науки.
Стипендията покрива настаняване, стипендия в размер на 10,000 евро и възстановяване на пътни разходи. Целта на стипендията е да се подкрепят тези, които, в допълнение към предоставяне изключително работа в своята сфера на специализация, са отворени и за други, интердисциплинарни подходи – по примера, определен от Алберт Айнщайн.
Заявленията за 2012 г. трябва да включват автобиография, две страници проектното предложение, и две препоръки.

20 май 2011
година е крайният срок за изпращане на кандидатурите на:
Prof. Dr. Susan Neiman
Einstein Forum
Am Neuen Markt 7
14467 Potsdam
или email: einsteinforum@einsteinforum.de
phone: +49-(0)331-271780
fax: +49-(0)331-2717827
Цялата информация може да видите тук!

mediacafe.bg