Стипендия Алберт Айнщайн за мислители

В бюлетина на Фондация за развитие на местното самоуправление е публикувана обява за Стипендия Айнщайн, Германия. Einstein Forum и Фондация Daimler и Benz предлагат стипендия за изключителни млади мислители, които желаят да реализират проект в област, различна от тази на предишните си изследвания. Кандидатите следва да са на възраст под 35 години, да притежават университетска диплома … Продължение