Западните Балкани си партнират в изкуството

Фондът за балканско изкуство и култура (Balkans Arts and Culture Fund –  BAC)  насърчава развитието на страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия в реализирането на партньорски културно-исторически и художествени проекти. Българските културни организации са поканени да кандидатстват като участници в проекти в партньорство със свои колеги от изброените страни.

Още месец продължава набирането на проекти за първата конкурсна сесия на Фонда за балканско изкуство и култура, като могат да кандидатстват независими културни организации, мрежи, фондации и асоциации. Проектите трябва да са партньорски между минимум две организации от две страни от региона.

Крайният срок за подаване на предложенията е 8 септември 2013 година.

 

За автора

Вашият коментар