Стани младежки делегат в ООН

Младежи от цяла България между 18 и 29 години могат да кандидатстват в програмата за избиране на двама български младежи делегати в Организацията на обединените нации (ООН) за 2015-2016 г.

Инициативата се организира за девета поредна година от Дружеството на Обединените нации в България и цели да подобри ефективната комуникация и взаимодействие между управляващите и младите хора от България и света. Мандатът на позицията е с продължителност година и половина и ще протече между юли 2015 г. и декември 2016 г. Срокът за кандидатстване или номиниране на подходящ за позицията млад човек е до 19 юни 2015 г. на този адрес.

Задължения и отговорности
Българските младежки делегати ще се включат в делегацията на България към Общото събрание на ООН и ще работят с права, сравними с тези на истински дипломат, по решенията на ООН за младежта. Мандатът на позицията е свързан с различни задължения на национално и международно ниво, с фокус върху младежките политики, предизвикателства и решения, както и организиране на събития с цел събиране на мнения на българската младеж за актуални за страната ни и ООН теми.

Изисквания към кандидатите
Изискванията за участие са кандидатите да проявяват отговорност, толерантност, ангажираност, инциативност и креативност. Те трябва да познават и споделят ценностите на ООН, доброволчеството и гражданското общество, както и да имат опит в управлението на идеи, проекти и хора. Важно е също така да владеят езика на дипломацията, да притежават умения за преговори, лобиране и постигане на консенсус, както и да работят добре в екип и да притежават добри презентационни умения.

Желаещите да участват трябва да бъдат български граждани към момента на кандидатстване, да владеят свободно писмен и говорим английски език и по възможност втори официален език на ООН. Необходимо е също да имат активно участие и принос към младежкия активизъм, да са запознати с работата на ООН и темите, свързани с младежта, както и да проявяват лидерски качества, инициативност и организационни умения, съобщават още организаторите.

Повече информация за програмата можете да намерите тук.

 

 

Вашият коментар