Ловци на истории е тазгодишната тема за есе на чужд език на TELUS

Aутсорсинг компанията стартира конкурс за есе или история в снимки, написани на френски, немски или турски език
 
Конкурсът TELUS Adventure 2018 се провежда за втора поредна година и е насочен към младежи на възраст между 18 и 30 години, чиито интереси са свързани с изучаване на чужди езици.
 
Тази година темата на конкурса „Ловци на истории“ дава на участниците възможността да развихрят въображението си и да разкрият заобикалящия ни свят от една по-различна гледна точка. 
 
Желаещите да участват могат да изпращат творбите си до 19 май 2018 г. Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, имейл, телефон и образование. 
 
Победителите ще бъдат обявени на 21 май 2018г. Официалното награждаване ще се проведе на 23 май 2018г. По време на церемонията най-добрите творби ще бъдат отличени с парични награди, съответно: 500 лв. за първо място, 300 лв. за второ, и 200 лв. за трето място. 
 
Повече за конкурса:
 
I. Участие с есе:
  •  Език на есето: френски, немски или турски;
  •  Максимален обем –  до 2 печатни страници (формат A4), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 пункта;
  •  Участниците трябва да са на възраст от 18 до 30 години;
  •  Всеки автор може да участва само с едно есе, независимо от езика.
II. Участие с истории в снимки:
  • До 5 броя снимки;
  • Описанието на снимките трябва да бъде на френски, немски или турски език;
  • Максимален обем – до ½ печатна страница към всяка снимка (формат A4), шрифт Times new Roman и размер на шрифта 12 пункта.

За автора

Вашият коментар