БЧК-Пловдив отчете тежка година и подпомогна хиляди в региона

Областно общо отчетно събрание проведе Български Червен кръст – Пловдив. 

Директорът на БЧК-Пловдив Таня Георгиева постави акценти върху основните ключови направления и дейности, които осъществяват, утвърждават и още по-цялостно развиват хуманитарната мисия на червенокръстката организация. 

За изминалата 2022 година беше отчетен ръст във всички дейности на организацията, в това число запазен брой членове, повишен брой доброволци, повишен брой на изпълнени проекти и такива в процес на изпълнение. Чрез социалните приемни на Организацията са предоставени 2 659 пакета с хранителни продукти и са проведени 430 консултации с нуждаещи се хора. През платформата на Контактния център 37 психолози са провели около 4000 консултации с хора, заявили нужда от психосоциална подкрепа и психологическа помощ. Само за Пловдив консултациите са 980. 

Общо подпомогнатите лица за 2022 година са 10 280. Преобладаващата част от тях са лица и семейства от Украйна, потърсили временна закрила; уязвими български граждани в тежко социално положение; възрастни и самотни хора; пострадалите от наводненията в община Карлово. В ход е програма ДРЕФ, финансирана от Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец, като до края на 2022 година парично подпомагане са получили 316 от пострадалите лица, което прави 81% от засегнатите. 

Председателят на Областната организация д-р Петрония Карамитрева представи отчет за дейността на Организацията за изминалата 2022 година. Също така, бе представен и отчет за изпълнението на бюджета за 2022г, както и отчет за дейността на Областната контролна комисия, и доклад на мандатната комисия за пълномощията на делегатите от всичките 18 общински организации.

Специален гост на Областно общо отчетно събрание бяха д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор и ръководител на направление „Организационно развитие“ и д-р Валентин Пеев – заместник-председател на БЧК. 

Д-р Петрония Карамитрева откри 3-тата редовна сесия на 67-мото Областното общо отчетно събрание, а отец Емил Паралинков благослови началото на Общото събрание и дейността на БЧК-Пловдив. Водещ беше доц. д-р Христо Паунов. 

Присъстваха още делегати и членове на контролни комисии, представтели на държавната и местната власт, различни организации, партньори и медии.

Областната организация на БЧК – Пловдив получи високи оценки за своята работа и за планираната напред, което бе изразено в изказванията на инж. Анести Тимчев – зам.-кмет „Екология и здравеопазване“ на община Пловдив, както и на г-н Антон Минев – зам.-кмет на община Карлово.

Български Червен кръст – Пловдив сърдечно благодари на всички съпричастни с каузата на Червения кръст!

За автора

Вашият коментар