Консултират безплатно осиновители в Пловдив

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пловдив се включва и тази година в инициативата „Национални информационни седмици за осиновяването“ на Българска Асоциация „Осиновени и осиновители“. Съвместно с „Национален алианс за социална отговорност“ е планирана работна среща на професионалисти от Пловдив и региона. Целта е да се установи работещо партньорство между отдел „Закрила на детето“ и КСУДС по случаи на осиновени деца при наблюдение на отглеждането, спазването на правата и законните им интереси през първите две години от осиновяването им (двугодишно наблюдение), както и да се обсъдят възможностите за ранна и навременна подкрепа.

Настоящият октомври е посветен на темата „осиновяване“. Затова от общинския комплекс за социални услуги планират безплатни индивидуални консултации с утвърдени експерти – социални работници и психолози – през целия  месец октомври. Те ще се провеждат след предварително записване на тел.: 0884 100 383. Срещите ще дадат възможност за задаване на въпроси, дискутиране на трудности и предизвикателства, получаване на насоки и съвети.

В рамките на програмата на БАОО „Национални информационни седмици за осиновяването“ ще се проведе дискусия и представяне на книгата „Надежда и подкрепа за осиновени и осиновители“. Събитието ще даде пространство за поставяне на въпроси, търсене на отговори, коментари интересуващи участниците.

Като част от месеца на осиновяването е планирано провеждането на Група за подкрепа на осиновители. Целта на срещата е популяризиране на добри практики за справяне с предизвикателства в процеса на осиновяване и след него, обмяна на опит и взаимопомощ.

През 2021 г. екипите на НАСО и КСУДС Пловдив провеждат анкета, която изследва проблема с изоставянето на осиновени деца, чийто брой расте и са нужни адекватни мерки, които да предотвратят причините за тази негативна тенденция.
„Посвещаваме цял месец на осиновяването, защото в ежедневната си работа виждаме колко обширна и значима е темата и колко предизвикателства се крият зад решението да осиновиш дете и бъдещия живот на всяко семейство, в което детето е дошло по този начин“, коментират представители на общинския комплекс като призовават всеки, който желае, да се включи в предстоящите събития и да даде своя принос за по-добро детство на децата.

За автора

Вашият коментар