ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира кампания по залесяване и озеленяване

Студенти и преподаватели поставят началото днес от 11,30 часа в свободните зони на Новата сграда и общежитията

В навечерието на Цветница Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще даде старт на кампания по залесяване на свободни площи и създаване на споделени пространства на открито на територията около всички сгради на университета и неговите филиали.

Кампанията е част от плана за отбелязване на 60-годишнината на пловдивската Алма матер и ще продължи с привличане на партньорски институции, които да се включат в каузата за опазване и облагородяване на природната среда.

Предвижда се всеки факултет и филиал на университета да посади свое дърво, като част от университетската символика в оформянето на алея на чинарите в свободната зелена зона между новата спортна зала, Новата сграда и зоната на общежитията.

Студентите, обединени от Студентски съвет, ще залесяват тревната площ на запад от корпусите на общежитията, като аранжират жива ограда на тази зона. Така те ще се присъединят към младите хора на България, подкрепящи  възникналата през 2020 г. президентска инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“, която е ежегодна е ще се провежда два пъти годишно – през пролетта и през есента в различни части на страната.

Основна нейна цел е възстановяване площта на горските територии в страната с доброволен труд чрез залесяване с характерните за всеки район дървесни видове, озеленяване на съществуващи и създаване на нови паркови пространства с доброволния труд на ученици, студенти и млади учени за съхраняване на климатичните дадености на страната.

Вашият коментар