ГХГ ще продължи да издава сертификати за износ

Днес по време на среща между заместник-кмета Пламен Панов и директора на Градската художествена галерия в Пловдив Красимир Линков бе взето решение за възобновяване на дейността на Комисията за издаване на удостоверения за износ.

В тази връзка ГХГ уведомява пловдивските творци и галерии, че в изпълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.  на министъра на здравеопазването и Заповед на кмета Здравко Димитров и решение на Общинския кризисен щаб и предвидените в тях противоепидемични мерки, обектите, управлявани от ГХГ – Пловдив са затворени за посетители, но Комисията за издаване на удостоверения за износ ще продължи да работи, както следва:  

Работно време на комисията: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Адрес: ул. „Княз Александър І“ 15, Пловдив, Временна експозиция

Цени:

5 лв. – за 1 предмет

4 лв. – от 2 до 20 предмета

3 лв. – от 21 до 50 предмета

2 лв. – над 50 предмета

Екипът на ГХГ – Пловдив се надява, че с това ще окаже навременна подкрепа на всички пловдивски творци и галерии, които се опитват да търсят път за реализация в този труден за всички период.

(Комисията издава удостоверения, в които се уверява, че описаните предмети нямат качества на движим паметник на културата по смисъла на чл. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите.)

На място, при спазване на всички противоепидемични мерки, с организация на приемане и издаване, в която няма да има директен контакт, всички желаещи ще могат да се възползват от услугата.

Вашият коментар