Европейски проекти за нуждите на бизнеса

Центърът за образование и култура „Илиев” (в София) към Американски университет в България (АУБ), предлага Сертификационна програма по управление на европейски проекти, която е адаптирана за нуждите на представители на бизнеса, неправителствения сектор, медиите и местните общински и държавни институции за представяне в компресирано 2-дневно обучение в страната.

Центърът от София се обърна с молба към АИР Варна за проучване на потребността от обучение по темата във Варна и региона и оказване на съдействие при организация на курсовете.

mediacafe.bg

За автора